Galerie Hoogenbosch logo

Akha, poortbeelden

verkocht

  • grensgebied Thailand-Birma
  • Akha, subgroep Lomi
  • hout
  • h. 85 en 83 cm
  • 70er-80er jaren 20ste eeuw
  • veld verzameld in de 80er jaren
Interesse?

Het Akha volk leeft verspreid in de noordelijke berggebieden van Vietnam, Laos, Thailand, Birma en het zuiden van China.

Deze beelden worden tijdens een jaarlijks ritueel feest door de Akha  bij de ingangspoort van hun dorp geplaatst. De beelden representeren de voorouders die lang geleden met de geesten afspraken hebben gemaakt over een verdeling van de grond en geven aan waar de mensenwereld begint en het dus taboe is voor geesten. Daarnaast hebben de beelden een vruchtbaarheidsfunctie, wat zich vaak uit in expliciete