Galerie Hoogenbosch logo

DIANNE BAKKER

Love doll lollipop - 2017
Love doll lollipop - 2017
Klik op de afbeelding voor meer

WERKEN OP PAPIER EN KUNSTENAARSBOEKEN

                          Kunst is een venster op de werkelijkheid
Het leven van onszelf en van onze medemensen waarheidsgetrouw beschrijven? Er zijn geen ware gebeurtenissen. De dingen zijn slechts ‘waar’ in de context van een of andere interpretatie. Onthul de waarheiddoor nooit gebeurde verhalen te beschrijven.

Aan de basis van de vormgeving van het werk van Dianne Bakker (Groningen, 1958) staat haar belangstelling voor godsdienstige, filosofische en literaire werken in samenhang met actuele en historische gebeurtenissen. Zij combineert deze met eigen grafische beelden tot ‘werelden’, waarin zij iets tracht te vertellen over haar visie op de werkelijkheid waarin zij leeft. Het citaat van György Konrád is daarbij haar leidraad. Dianne Bakker pretendeert geen waarheden te verkondigen; ze probeert slechts iets te laten zien van wat het raadsel van het bestaan voor haar behelst.

In haar werk wordt een wereldbeeld neergezet waarin alles draait om macht. Vooral in situaties waarin machtsongelijkheid zich voordoet, verdwijnt het flinterdunne vernis van wat wij beschaving noemen heel snel, en is de mens in staat onmenselijke dingen te doen. Handelingen die op geen enkele wijze te verontschuldigen zijn, worden in vertellingen verbeeld. Dianne Bakker neemt met het op deze wijze verbeelden hiervan een risico, doch zonder risico sterft alle kunst.

De werkelijke betekenis van het werk van Dianne Bakker laat zich niet beschrijven, maar doet zich voor. Het zal telkens nieuw zijn en telkens anders, in de levende interactie met de kijker. Misschien bestaat de ware aard van de werkelijkheid juist in de verschillende manieren waarop wij haar beleven.